مواضع و اهداف بنده

 

 

اهداف اقتصادی:
حمایت از صنایع، شرکت ها و کارآفرینان متکی به دانش و مواد اولیه داخلی
توسعه اشتغال خانگی با الگوبرداری از کشورهای موفق
بهبود فضای‌کسب کار در شهرستان
تلاش برای بهبود بهداشت و درمان شهرستان و کمک به قشر آسیب پذیر
تلاش برای افزایش رفاه اقتصادی

اهداف توسعه شهری:
توسعه مکان‌های عمومی (بهداشت و درمان، ورزشی، فرهنگی و…)
توسعه فضاهای سبز و مکان‌های تفریحی
کمک به نوسازی بافت فرسوده شهر با استفاده از تسهیلات کم بهره
تلاش برای بهره‌مند شدن شهر از آب تصفیه خانه بابا شیخ علی
تلاش برای دریافت عوارض آلاینده ناشی از پالایشگاه به پتروشیمی و نیروگاه
حمایت از‌کشاورزان و تلاش برای احیای حقابه شهرستان خمینی شهر
تلاش برای توسعه گردشگری به منظور ایجاد اشتغال
تلاش جهت معرفی فرهنگ کهن و مراسمات مذهبی حسینیه ایران به همه جهان

اهداف امور جوانان :
تلاش و مبارزه برای کاهش بیکاری و تسهیل ازدواج جوانان
حمایت از مادران باردار و نوزادان
تامین بخشی از هزینه‌های ناباروری توسط دولت

اهداف اصلاحات قانونی :
مبارزه با فساد اداری
تلاش برای رعایت قانون بازنشستگی و جایگزین شدن نیروهای جدید
حمایت از نهاد های مردم نهاد بانوان و تلاش برای حضور آنها در عرصه های مدیریت کشور و بازار کار
حمایت از شایسته سالاری بدون در نظر گرفتن جناح و گروه
تلاش برای اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی (تغییرکاربری)
حمایت از هویت ملی و فرهنگی ایران زمین و حمایت از آثار ملی و تاریخی
تعامل و مذاکره سازنده با جهان با تاکید بر اقتدار ملی